Top / MM1 / DATA / スタッフロール

GAME DESIGN

宮岡 寛

COLLABORATIVE DESIGN

とみさわ 昭仁
木村 初

MONSTER DESIGN

山本 貴嗣

MUSIC

門倉 聡

PROGRAM

YASUHIRO SUGAHARA
JUN FUKUSHIMA
TOMOKI TAUCHI

GRAPHICS

KOHICHI NAKAYAMA
KENICHI NASUKAWA
TAEKO KURODA

SOUND PROGRAM

SHOGO SAKAI
TAKAFUMI MIURA
MASAAKI IWASAKI

RESCUE RAIDERS

HIROMICHI NAKAMOTO
TAKASHI IDOGAWA
YOSHI NAKAMURA
TAKASHI MORI
....AND MANY PEOPLE

PUBLISH

SATOSHI TAKEUCHI
KOHICHI SAITOH
TETSU. YAMAZAKI
ATSUSHI MAKIMURA

SPECIAL THANKS TO....

TSUGIYOSHI TAKADA
MINORU MORISHITA
SHINOBU OKISHIMA
HIROHISA FUJIMOTO
RYOSUKE OHSAKI
RYUTA KONDOH
ERI SAITOH
SHINICHI AIKAWA

DIRECT

HOZUMI YOSHIDA
TOKINORI KANEYASU

PRODUCE

桝田 省治

EXECUTIVE PRODUCE

福田 哲夫

PRESENTED BY

DATA EAST


Last-modified: 2009-08-11 (火) 16:33:58 (5421d)